W czym mogę pomóc?

Opieka naukowo-dydaktyczna

Rozwijanie potencjału uczniów na wszystkich poziomach edukacji i motywowanie ich do samodzielnej pracy.

Przygotowanie do egzaminu

Szkolenie praktyczne uczniów typowo pod kątem egzaminów gimnazjalnego i maturalnego z języka angielskiego.

Diagnostyka

Badanie poziomu językowego, rozpoznawanie przyczyn trudności w uczeniu języka i wspólne poszukiwanie rozwiązań.

Rozwój kompetencji kluczowych

Skuteczne kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, w tym umiejętności efektywnego uczenia się.

Wsparcie językowe dla artystów

Przygotowanie językowe wokalistów i opieka językowo-artystyczna nad twórcami tekstów w języku angielskim.

Angielskie brzmienie

Realizacja nagrań lektorskich w języku angielskim z naciskiem na poprawną fonetykę.

Zainteresowany współpracą?