#MENTORING

Oferta jest skierowana do uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich z terenu Dębicy oraz okolic.

#Mentoring to oparta na relacji z nauczycielem długotrwała współpraca z uczniem. Celem sesji, które odbywają się w regularnym rytmie, jest rozwijanie potencjału podopiecznego w zakresie języka angielskiego, ale również utworzenie stałej zdolności do pełnego wykorzystania tego potencjału w innych dziedzinach życia i nauki. Zaletą oferty jest stała współpraca z rodzicami i ciągły dostęp do informacji zwrotnej na temat aktualnej sytuacji podopiecznego.  

Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Najczęściej zadawane pytania:

 1. Czy dojeżdża Pani do podopiecznych?

  Niestety, ze względu na dużą ilość osób, z którymi współpracuję, dojazd do każdego Klienta indywidualnie nie jest możliwy. Również ze względów organizacyjnych, takich jak dostępność pomocy naukowych (np. tablicy, bazy dydaktycznej w postaci książek i słowników, odtwarzacza CD), na sesje spotykamy się w miejscu przeze mnie wyznaczonym, o regularnej dla podopiecznego i mnie godzinie.

 2. Chciałabym, by podczas jednego spotkania poświęcała Pani czas mojej córce i jej przyjaciółce z ławki szkolnej. Są na tym samym poziomie. Czy to możliwe?

  Dziewczynki są w jednej klasie i stawiane są im jednakowe wymagania. Jestem jednak głęboko przekonana, że każda z nich jest na tyle wyjątkowa w swoich naturalnych talentach, umiejętnościach i cechach, że zasługuje na absolutnie indywidualne podejście do jej osoby.

 3. Czy mogę liczyć na to, że podczas sesji rozwiąże Pani z moją córką zadanie domowe z angielskiego do szkoły?

  Sesje ze swojej natury nie są korepetycjami. Moim zadaniem jest umocnić w podopiecznym wiarę we własne możliwości i pokazać mu, że posiada mocne strony. Zdarza się, że wykorzystuję do tego bieżący materiał szkolny, w tym zadanie domowe. Nigdy jednak nie podaję gotowych rozwiązań, jedynie wskazówki do kolejnych kroków jego rozwiązania.

 4. Czy podczas tych zajęć mój syn przygotuje się do nadchodzącego testu gimnazjalnego?

  Sesje są skierowane na rozwój kompetencji i zdolności podopiecznego, przygotowujące go do egzaminu tylko pośrednio. Egzamin gimnazjalny, jak i matura, mają swoją ściśle określoną formę. Więcej czasu na skupienie na niej mamy podczas zajęć #Exam Master, jak również warsztatów o tematyce związanej z egzaminem.